Wati Mempunyai Akuarium Berbentuk Kubus. Panjang Rusuk Kubus Adalah 8 dm

April 10, 2020
583
Views

Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus adalah 8 dm
1.  Wati mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang rusuk kubus
     adalah 8 dm. Akuarium itu terisi penuh. Berapa banyak air dalam
     akuarium tersebut?
     Pembahasan:
     Diketahui:
     Panjang rusuk kubus (r) = 8 dm
     Ditanyakan:
     Berapa banyak air dalam akuarium tersebut?
     Jawab:
     Volume kubus = r × r × r
                             = 8 dm × 8 dm × 8 dm
                             = 512 dm3
                             = 512 liter
     Jadi banyak air dalam akuarium tersebut = 512 liter.
     Catatan : 1 liter = 1 dm3
2.  Pak Budi mempunyai sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 100 m2.
     Berapakah panjang sisi taman Pak Budi?
     Pembahasan:
     Luas taman berbetuk persegi = sisi × sisi
     Luas persegi = s × s
     100 = s × s
     100 = s2
     s = √100
     s = 10
     Jadi,  panjang sisi taman Pak Budi adalah 10 m
3.  Pak Iwan akan membuat sebuah bak mandi yang berbentuk kubus.
     Jika bak mandi tersebut diisi air, maka volume air yang dapat ditampung

     adalah 125 liter. Hitunglah panjang rusuk bak mandi tersebut (dalam cm)?