Tak Berkategori

SOAL DAN PEMBAHASAN TUGAS INDIVIDU 2 PERKALIAN BENTUK ALJABAR SMP MTS KELAS 7 SEMESTER 1 TAHUN 2020

Oktober 20, 2020
107
Views

 

SOAL DAN PEMBAHASAN TUGAS INDIVIDU 2 PERKALIAN BENTUK ALJABAR SMP MTS KELAS 7 SEMESTER 1 TAHUN 2020

 

1.  Jika P = 4x2 + 3x dan Q = 5x – x2, tentukan:

     a.  P = 2Q

     b.  3Q + 2P

 

     Penyelesaian:

 

     a.  P = 2Q

          ↔ 4x2 + 3x = 2(5x – x2)   P diganti dengan 4x2 + 3x dan Q diganti dengan 5x – x2

          ↔ 4x2 + 3x = 2 × 5x + 2 × (– x2)

          ↔ 4x2 + 3x = 10x + (– 2x2)

          ↔ 4x2 + 3x = 10x – 2x2

          ↔ 4x2 + 2x2 + 3x – 10x = 0  (-2x2 pindahkan ke ruas kanan jadi +2x2 dan

                                            10x pindahkan ke ruas kanan jadi -10x , sehingga ruas kanan jadi 0)

          ↔ 6x2 – 7x = 0

 

     b.  3Q + 2P

          ↔ 3(5x – x2) +  2(4x2 + 3x)

          ↔ 3(5x – x2) +  2(4x2 + 3x)

          ↔ 15x – 3x2 +  8x2 + 6x  keterangan: 3 × 5x = 15x

                                                                       3 × (-x2) = -3x2

                                                                       2 × 4x2 = +8x2

                                                                       2 × 3x = +6x

          ↔ 15x + 6x – 3x2+  8x2

          ↔ 21x +  5x2

          ↔ 5x2 + 21x = 0

          

2.  Sederhanakan bentuk aljabar berikut!

     a.  4(p – 3q) – 3(5q + 4p)

     b.  4(2x – 5y) – 5(x + 3y)

 

     Penyelesaian:

 

     a.  4(p – 3q) – 3(5q + 4p)

          = 4p – 12q – 15q – 12p

          = 4p – 12p – 12q – 15q

          = – 8p – 27q

     b.  4(2x – 5y) – 5(x + 3y)

          = 8x – 20y – 5x – 15y

          = 8x – 5x – 20y – 15y

          = 3x – 35y

 

3.  Sederhanakan bentuk aljabar berikut!

     a.  (x + 8) (2x + 4)

     b.  (x – 2) (x + 5)

     c.  (3x + 4) (x – 8)

 

     Penyelesaian:

 

     a.  (x + 8) (2x + 4)

          = x(2x + 4) + 8(2x + 4)  Caranya : x(2x) = 2x2

          = 2x2 + 4x + 16x + 32                       x(4) = 4x

          = 2x2+ 20x + 32                               8(2x) = 16x

                                                                    8(4) = 32

     b.  (x – 2) (x + 5)

          = x(x + 5) – 2(x + 5)

          = x2 + 5x – 2x – 10

          = x2+ 3x – 10

 

     c.  (3x + 4) (x – 8)

          = 3x(x – 8) + 4(x – 8)

          = 3x2– 24x + 4x – 32

          = 3x2– 20x  – 32