LATIHAN SOAL DAN JAWABAN PENILAIAN AKHIR SEMESTER PJOK KELAS 9 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Desember 5, 2020
192
Views

 LATIHAN SOAL DAN JAWABAN  PENILAIAN AKHIR SEMESTER PJOK KELAS 9 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

I. Pilihlah huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar!

1. Tujuan utama dalam permainan sepak bola adalah…………

    A. Bermain indah     B. Mencetak gol     C. Kerja sama     D. Menyehatkan badan

 

2. Dalam permainan sepak bola, pemain yang bertugas mengamankan daerah gawang

    agar bola tidak masuk ke gawang disebut …………

    A. Back           B. Kipper           C. Center back           D. Libero

 

3. Dalam permainan sepak bola,pada permulaan pertandingan, tendangan yang

    Dilakukan ditengah lapangan oleh 2 pemain disebut ……………

    A. Corner kick            B. Free kick           C. Kick off           D. Offside

 

4. Posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah dalam permainan sepak

    bola disebut…..

    A. Full back                       C. Centre back

    B. Universaler                  D. Striker

 

5. Dalam permainan sepak bola,pada saat boladitendang atau dioperkan kepada pemain

    penyerang, pemain penyerang tersebut berada lebih dekat kegaris gawang lawan

    daripada pemain bertahan, pelanggaran tersebut dinamakan….

    A. Back ball         B. Pinalti         C. Corner kick         D. Offside

 

6. Yang bukan termasuk teknik dasar dalam permainan bola voli adalah ….

    A. Vivot           B. Passing           C. Smash           D. Blocking

 

7. Floating serve dalam permainan bola voli adalah teknik servis dengan laju bola….

    A. Menukik          B. Melambung          C. Mengambang          D. Lurus

 

8. Tujuan melakukan smash dalam permainan bola voli adalah kecuali….

    A. Menyerang       B. Mematikan lawan       C. Mendapatkan poin       D. Bertahan

 

9. Sikap kedua lengan yang benar saat melakukan gerakan membendung bola voli

    adalah….

    A. Ditekuk keatas      B. Disilang keatas      C. Diluruskan keatas     D. Direntangkan kesamping

 

10. Gerak langkah terakhir yang benar saat melakukan awalan smash bola voli adalah….

      A. Pendek          B. Menyilang          C. Panjang          D. Memutar

 

11. Posisi berat badan yang benar saat melakukan passing bola basket adalah dibawa ke….

      A. Depan         B. Belakang         C. Samping         D. Atas

 

12. Posisi lengan yang benar setelah melakukan passing bola basket adalah….

      A. Lurus kedepan dan rileks        C. Disilangkan kedepan dan rileks

      B. Ditekuk kedepan dan rileks        D. Diputar kedepan dan rileks

 

13. Arah gerakan tangan yang benar saat menangkap bola basket ….

      A. Menyongsong arah datangnya bola      C. Mengikuti arah datangnya bola

      B. Melawan arah datangnya bola              D. Memutar arah datangnya bola

 

14. Jumlah pemain bola basket dalam satu regu yaitu….

      A. 4 orang        B. 6 orang        C. 5 orang         D. 7 orang

 

15. Bentuk gerakan tangan saat memantul-mantulkan bola basket adalah….

      A. Mendorong bola kebelakang bawah      C. Memukul bola kedepan bawah

      B. Memutar bola kedepan bawah                D. Mendorong bola kedepan bawah

 

16. Service backhand dalam bulu tangkis biasa dilakukan dengan pukulan….

      A. Melambung       B. Mendatar       C. Menukik       D. Melayang

 

17. Dalam permainan bulu tangkis,pukulan yang tepatmelampaui net dan langsung

       jatuh kesisi depan lapangan lawan disebut dengan pukulan ….

      A. Lob         B. Drop shot         C. Smash         D. Drive

 

18. Dalam permainan bulu tangkis, game dinyatakan selesai apabila salah seorang

      pemain/regu telah lebih dahulu memperoleh nilai….

      A. 11          B. 12          C. 25          D. 21

19. Dalam tolak peluru, posisi awal peluru saat akan melakukan gerak menolak

      adalah di….

      A. Atas bahu disamping leher                   C. Atas bahu didepan leher

      B. Bawah bahu di belakang leher              D. Atas kepala

 

20. Gaya tolak peluru yangmenyamping sudut lemparan disebut gaya….

      A. Obrien         B. Ortodoks         C. Western roll         D. The discus throw

 

21. Fungsi tangan yang tidak memegang peluru adalah untuk….

      A. Variasi       B. Gaya       C. Keseimbangan       D. Membantumenahan peluru

 

22. Dibawah ini adalah gaya lompat jauh kecuali….

      A. Jongkok         B. Gunting         C. Berjalan diudara         D. lenting

 

23. Urutan gerakan lompat jauh yang benar adalah….

      A. Awalan, sikap badan diudara, tolakan, dan mendarat

      B. Tolakan, awalan, sikap badan diudara, dan mendarat

      C. Menolak, lari awalan, sikap badan diudara, dan mendarat

      D. Awalan, tolakan, sikap badan diudara, dan mendarat

 

24. Seorang pelompat dinyatakan didiskualifikasi apabila….

      A. Menolak dengan satu kaki          C. Menolak melewati papan tolakan

      B. Mendarat dengan satu kaki         D. Mendarat dengan dua kaki

 

25. Berikut ini adalah bagian badan yang dapat dijadikan sasaran dalam pertandingan

      pencak silat, kecuali ….

      A. Dada         B. Perut         C. Punggung         D. Mata

 

26. Salah satu kode etik seorang pesilat adalah….

      A. Berbuat baik kepada sesama manusia       C. Pembelaan menggunakan tangan kosong

      B. Taat kepada perintahTuhan                       D. Tidak boleh menyerang terlebih dahulu

 

27. Kemampuan tubuh untuk melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari tanpa

      mengalami kelelahan yang berarti disebut ….

      A. Kesehatan tubuh          C. Kebugaran jasmani

      B. Kekuatan tubuh           D. Kelincahan jasmani

 

28. Untuk mengukur kekuatan otot lengan menggunakan tes….

      A. Lari cepat 60 meter              C. Sit up

      B. Angkat tubuh 30 detik         D. Back up

 

29. Gerakan squat jump merupakan latihan kekuatan otot bagian….

      A. Kaki           B. Tangan           C. Perut           D. Punggung

 

30. Gerakan mencium lutut dari sikap duduk dengan paha dan kaki tetap menempel

      dilantai dalam 10 kali hitung merupakan bentuk latihan ….

      A. Kekuatan        B. Keseimbangan        C. Kelincahan        D. Kelentukan

 

31. Dalam melakukan gerakan roll depan, selain kedua tangan, anggotatubuh yang

      pertama menyentuh matras adalah….

      A. Tengkuk           B. Punggung           C. Pundak           D. Lutut

 

32. Penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan

      dalam satu kesempatan di sebut gerakan….

      A. Jurus          B. Rangkaian          C. Urutan          D. Paket

 

33. Prinsip senam irama adalah….

      A. Gerakan seirama dengan teman kelompoknya

      B. Perpaduan antara gerak dan irama sehinggamenghasilkan gerakan yang indah

      C. Iramamusik sebagai satu-satunya pengiring gerakan

      D. Tepukan tangan yang berirama tidak bisa dijadikan sebagai pengiring gerakan

 

34. Keluwesan gerak yangmerupakan unsur latihan pada senam irama disebut ….

      A. Fleksibilitas        B. Keseimbangan        C. Kontinuitas        D. Kekuatan

 

35. Posisi badan dalam renang gaya punggung adalah….

      A. Telentang      B. Telungkup      C. Miring kesamping kiri      D. Tidak ada ketentuan

 

36. Posisi kepala yang benar saat melakukan renang gaya punggung adalah….

      A. Tengadah           B. Ditekuk            C. Dilipat           D. Diputar

 

37. Cara melakukan start renang gaya punggung adalah….

      A. Berada diatas balok start                      C. Berada didalam air kolam

      B. Berada disamping kiri balok start         D. Berada diatas kolam

 

38. Yang termasuk perlengkapan pribadi saat penjelajahan adalah….

      A. Tenda, kompor, dan lentera            C. Simpul, hang tenda dan kompas

      B. Golok, pisau, dan cangkul               D. Sepatu, kaos kaki, dan ransel

 

39. Cara sederhanamemadamkan api kompor yangmeledak adalah dengan ….

      A. Disiram dengan air                                            C. Ditimbun dengan batu

      B. Ditutup dengan karung yang dibasahi          D. Dilempar jauh dari rumah

 

40. Salah satu upaya untuk mencegah bahaya kebakaran dirumah atau pada

       bangunan adalah….

      A. Merancang konstruksi bangunan yang tahan api

      B. Merancang bangunan yang tidak menggunakan listrik

      C. Merancang bangunan yang dikelilingi air

      D. Bangunan dijauhkan dari sumber api